Nov 132014
 

On this rare occasion I have made a Dutch translation of this post below the English one.
NEDERLANDSE VERTALING ONDERAAN! Ik heb graag jullie ideeën over dit onderwerp, dus denk vooral mee!

newspaper2Yesterday, Amazon opened an ebook shop in the Netherlands! This is big news and as a Dutch writer, I have been waiting for this for a long time. Finally, I can now get my ebooks in the hands of more of my countrymen and make some money in return.
Reactions from the industry, readers and writers have been mixed so far, and I think I know why.

Up till now the Dutch readers have been reluctant to make the switch to ebooks, even though ebooks have been for sale since 2009 on Bol.com, the biggest online retailer in the Netherlands. The reader’s reluctance to switch might stems from unfamiliarity with the product and the fact that ‘a gadget’ is needed to read the ebook. However, not only the readers are to blame for low ebook sales. Publishers and writers are as well.

Like in the English speaking world, the traditional publishers in the Netherlands want to keep a grip on what gets published and what not. They decide ‘what readers want to read’ and publish that. Prices for books and ebooks are high, because publishers have a lot of overheads and still want to make a profit. On top of that, there is a Dutch law that fixes the price for paper books, so that they are the same price anywhere, whether in actual bookshops, online or when self-published. Luckily this law does not count for ebooks, which I guess is the reason why Amazon is only selling ebooks in her new Dutch shop and no paper books.
If prices are high, readers don’t want to buy books, whether on paper, or ebooks, especially when ebooks are close to the same price as paper books and require a special gadget to read them. Understandable and this seems to be the same with traditionally published books all over the world.

But Dutch writers are a funny bunch as well.
I have moved on the fringes of the ‘Dutch writers society’ for a while now and have noticed that many Dutch writers still crave the recognition (validation if you like) of having a publishing contract with a traditional publisher. Self-publishing is quite rare in the Netherlands and on Dutch writers’ forums is often scoffed at as ‘vanity’, resulting in badly written books. Of course not that long ago the ‘English speaking world’ thought the same, but that rapidly changed when Amazon in 2007 gave writers their first viable option to self-publish their own books in return for some real profits. This resulted in an ever growing acceptance that self-published books are just as good as traditionally published ones (and often cheaper to boot).

Of course it is easy for me to talk. Although I am Dutch, I write in English and publish internationally on Amazon and the lot. Not all Dutch writers are able or willing to write in another language. Even so, since Bol.com gave Dutch writers the opportunity to publish their own books on the Bol.com website in June 2013, many writers still didn’t want to take the leap to self-publish. They still seem to crave publishing contracts and possibly don’t see the allure of ebooks, as many of them still preferred reading paper books themselves.
On top of that the royalties on Bol.com are quite dismal compared to those on Amazon, leading to having to price an ebook quite high on Bol, just to get some sort of profit.

woman moneyFor example, my Dutch ‘Time Zones’ ebook retails at €4.99 on Bol.com, of which I get €1.00. That looks like a 20% profit for me, but keep in mind that the one Euro pay-out is before tax, and I need to hand over 40% of it to the Dutch tax office. So I actually end up with only 60 Eurocents, which is about 12% of the price the book was sold for.
In comparison, on Amazon I get 70% of the retail price for that same ebook, if I price it between €2.60-€9.70 and below that I get 35%, which is still a lot more than the 12% on Bol.com. Of course this is before tax as well, but on Amazon my €4.99 ebook gets me €3.49 in royalties, which after tax is €2.10. A lot more than 60 Eurocents!
Above all, the Amazon’s royalties system enables me to price my ebooks lower while still getting 70%, something that doesn’t work on Bol, for the lower the retail price there, the fewer royalties I get. Pricing my ebook €4.99 was as low as I wanted to go, because I wanted at least €1.00 in royalties. And although pricing higher would leave me with more money, higher priced books sell less, especially when they get above five Euros. I wouldn’t want pay more than five Euros for an ebook, so why should my readers?

What do I hope will happen now that Amazon had set foot in the Netherlands?

  • I hope that fellow Dutch writers are going to self-publish their ebooks on Amazon and price them competitively.
  • I hope that Dutch writers will realise that self-publishing is just as respectable an option as ‘looking for that illusive publishing contract’. Self-publishers are business people, who take their craft very seriously and will do everything in their power to present a good product to their readers.
  • I hope that Dutch readers will start embracing ebooks and realise that loving them won’t meant they’ve renounced paper books.
  • I hope that Dutch readers will realise that it’s no longer necessary to be stuck to an e-reader to read an ebook. There are many different apps, often freely available to read ebooks on a tablet, iPad, smart phone, laptop etc.
  • I hope that Dutch readers not will be deterred by the fact that Amazon sells ebooks in a different format (Kindle) then Bol.com (Epub), as due to the afore mentioned apps you can read ebooks, in whatever format, everywhere!

There is nothing spooky about ebooks, and now with Amazon, you can even buy them cheaper than ever (although keep in mind that the traditional publishers are slow moving dinosaurs, who even in the English speaking world are fighting with all their might not become extinct, even though what they should be doing is adapt, like the self-publishers have).

I am going to make sure that my Dutch ‘Time Zones’ book gets published on Amazon as soon as possible. In the meantime I would love to hear your thoughts on this subject, whether in English or in Dutch. (Please scroll past the Dutch translation to find the reaction box.)

***

Nu de Nederlandse vertaling van het bovenstaande. Normaal gesproken blog ik allen in het Engels, maar dit onderwerp is zo belangrijk dat ik graag wil dat lezers die minder goed Engels begrijpen het ook goed kunnen lezen!

Gister heeft Nederland er met Amazon een nieuwe webshop bijgekregen. Amazon is internationaal de grootste webshop ter wereld en dat ze nu in Nederland een shop hebben geopend is groot nieuws voor mij als Nederlandse schrijver. Ik heb lang gewacht op de kans die ik nu via Amazon krijg om mijn ebooks online te verkopen aan mijn medelanders en bovendien er nog wat geld mee te verdienen ook.
Niet iedereen heeft even verheugd gereageerd op het nieuws dat Amazon in Nederland is neergestreken en ik denk dat ik weet waarom.

catcrouchTot nu toe hebben Nederlandse lezer altijd de kat uit de boom gekeken wat betreft ebooks. De switch maken van papieren boeken naar ebooks blijkt een grote stap, ondanks dat ebooks al sinds 2009 heel makkelijk via Bol.com te downloaden zijn.
‘Onbekend maakt onbemind’ en bovendien is er een ‘apparaat’ nodig voor het lezen van ebooks, wat lastig en duur lijkt te zijn.
Maar de schuld van lage verkoopcijfers voor ebooks in Nederlands ligt niet alleen bij de lezers. Het ligt ook bij de uitgevers en schrijvers.

Net als in de Engelssprekende wereld willen uitgeverijen graag een grote vinger in de pap hebben over wat er wordt uitgegeven en wat niet. De uitgevers beslissen ‘wat lezers willen lezen’ en geven dat uit. Over het algemeen zijn boeken en ebooks duur. Uitgeverijen moeten voor het uitgeven kosten maken en willen ook graag nog wel wat winst. Daar komt nog bij dat we in Nederland de ‘Wet op de vaste boekenprijs’ hebben. Deze wet legt vast dat boeken overal voor dezelfde prijs moeten worden verkocht, of het nou in een boekwinkel is, online, of via iemand die zelf boeken uitgeeft. Gelukkig geldt deze wet niet voor ebooks, wat vermoedelijk de reden is dat de nieuwe Amazon webshop alleen ebooks verkoopt en geen papieren boeken.
Als de prijs voor een boek hoog is, willen de lezers het niet kopen, of het nou een papieren boek is of een ebook, vooral als je voor deze laatste bijna hetzelfde moet betalen als voor een papieren boek en je er bovendien nog een ingewikkeld apparaat voor nodig hebt om het te lezen. Dit alles is begrijpelijk, maar bovenstaande denkwijze lijkt wel de norm te zijn voor uitgeverijen in Nederland, zowel als de rest van de wereld.

Maar Nederlandse schrijvers zijn ook wat raar bezig.
Ik bevind mij nu al enige jaren aan de grens van de ‘Nederlandse schrijvers samenleving’ en heb gemerkt dat veel Nederlandse schrijvers graag uitgegeven willen worden door een ‘echte’ uitgever. Een contract via hen zou de schrijver de erkenning geven dat ze ‘echte’ schrijvers zijn, die het waard zijn gelezen te worden.
Zelf boeken uitgeven gebeurd in Nederland niet zo veel. Op Nederlandse schrijvers forums wordt er over ‘zelf uitgeven’ vaak minachtend gesproken, en de resultaten ervan zouden slechte boeken zijn vol fouten.
Nu moet het gezegd worden dat nog niet zo heel lang geleden er in de Engelssprekende wereld net zo over werd gedacht. Maar dat veranderde snel toen Amazon in 2007 schrijvers voor het eerst een eerlijke optie gaf hun boeken zelf uit te geven met de kans op serieuze winst. Dit heeft in de Engelssprekende wereld geresulteerd in een acceptatie dat zelf uitgegeven boeken net zo goed zijn als die uitgegeven door een uitgever (en vaak nog goedkoper ook).

Maar ik heb natuurlijk makkelijk praten. Ik ben dan weliswaar een Nederlander, maar ik schrijf mijn boeken in het Engels en geeft deze internationaal uit via Amazon e.d. Niet alle Nederlandse schrijvers kunnen of willen hun boeken schrijven in een andere taal. Maar ondanks dat Bol.com in juni 2013 Nederlandse schrijvers de kans gaf hun eigen boeken uit te geven via de Bol.com website, hebben nog maar weinig schrijvers dat ook gedaan. Het lijkt erop dat ze nog steeds de goedkeuring van enkele uitgeverijen willen en wellicht zien ze ‘het nut’ ook niet zo van ebooks, aangezien ze zelf nog graag gewoon papieren boeken lezen.
Daar komt nog bij dat de royalty’s die de schrijver via Bol.com krijgt belachelijk laag zijn in vergelijking met Amazon. Op Bol moet je je boeken wel hoog prijzen, anders houdt je er niets aan over.

moneynet2Bijvoorbeeld. Mijn ebook ‘Tussen containers en tijdzones’ staat op Bol.com voor de prijs van €4,99. Daarvan krijg ik als uitgever €1,00. Dat lijkt 20% winst voor mij te zijn, ware het niet dat ik 40% daarvan moet overdragen aan de belastingdienst. Ik krijg dus uiteindelijk maar 60 cent voor dat boek, wat neer komt op ongeveer 12% van de prijs van het boek.
In vergelijking krijg ik op Amazon 70% van de prijs van hetzelfde boek, als ik de verkoopprijs zet tussen €2,60-€9,70 en 35% als ik het lager prijs als €2,60. Dat is nog steeds meer dan de 12% via Bol.com.
Uiteraard moet ik ook over die 70% nog belasting betalen, maar dan is de berekening als volgt. Van de €4,99 op Amazon houd ik bruto €3,49 over en netto €2,10. Veel meer dan 60 cent!
Daar komt nog bij dat Amazon’s royalty systeem dusdanig is dat ik mijn ebooks lager kan prijzen terwijl ik nog steeds 70% van de verkoopprijs krijg. Dat werkt op Bol.com niet, want hoe lager ik het boek daar prijs, hoe minder ik er aan overhoudt. €4,99 was op Bol het laagste dat ik wilde gaan, want dan kreeg ik tenminste nog €1,00. Uiteraard kan ik mijn boeken op Bol wel hoger prijzen om meer royalty’s te ontvangen, maar duurdere boeken verkopen minder. Zelf zou ik voor mijn eigen ebook niet meer dan vijf euro willen betalen, dus waarom zouden mijn lezers dat dan wel moeten?

Wat hoop ik dat er gaat gebeuren nu Amazon voet heeft gezet op Nederlandse bodem?

  • Ik hoop dat andere Nederlandse schrijvers de stap zetten hun ebooks zelf uit te gaan geven, tegen concurrerende prijzen.
  • Ik hoop dat Nederlandse schrijvers zich gaan realiseren dat het zelf uitgeven van ebooks net zo’n echte optie is als een contract bij een uitgever. Schrijvers die hun eigen boeken uitgeven zijn ondernemers die hun vak zeer serieus nemen en die er alles aan zullen doen met een goed verkoopbaar product voor de dag te komen.
  • Ik hoop dat Nederlandse lezers ebooks gaan accepteren als normaal en inzien dat ‘houden van’ ebooks niet betekend dat ze nooit een papieren boek meer in handen mogen hebben.
  • Ik hoop dat Nederlandse lezers in gaan beseffen dat het niet langer nodig is om een ebook te moeten lezen op een e-reader. Er zijn verschillende gratis apps in omloop die het mogelijk maken ebooks te lezen op de tablet, iPad, smartphone, laptop e.d.
  • Ik hoop dat Nederlandse lezers zich niet laten afschrikken door het feit dat Amazon hun ebooks uitgeeft in een ander formaat (Kindle) als Bol.com (Epub). De eerder genoemde apps maken het mogelijk ebooks in welk formaat dan ook, waar dan ook te lezen!

Ebooks zijn niet eng, en nu met Amazon kun je ze goedkoper krijgen dan ooit (maar houdt er rekening mee dat uitgeverijen logge dinosaurussen zijn, die zelfs in de Engelssprekende wereld uit alle macht aan het vechten zijn om zichtzelf voor uitsterven te behoeden, en dat terwijl ze eigenlijk zichzelf aan zouden moeten passen, net zoals de zelf uitgegeven schrijvers hebben gedaan).

Ik ga zorgen dat ‘Tussen containers en tijdzones’ zo snel mogelijk op Amazon worden gepubliceerd. Ondertussen hoor ik graag wat jullie ideeën zijn over dit onderwerp en dat mag in het Nederlands, zowel als in het Engels.

###

Pictures via subscription to iClipart.